KODSİSTEMİ

İkon kodları

Stenizde kullanacağınız simgelerin kodları

Stenizde kullanacağınız simgelerin kodları

KOD ADI     KOD NUMARASI SEMBOLÜ AÇIKLAMASI
†
‡
♠
♣
♥
‾
←
↑
→
↓
™
—
¡
¢
£
¤
¥
¦ or &brkbar;
§
¨ or ¨
©
ª
«
¬
­
®
¯ or &hibar;
°
±
²
³
´
µ
¶
·
¸
¹
º
»
¼
½
¾
¿
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Ñ
Ò
Ó
Ô
Õ
Ö
×
Ø
Ù
Ú
Û
Ü
Ý
á
â
ã
ä
å
æ
ç
è
é
ê
ë
ì
í
î
ï
ð
ñ
ò
ó
ô
õ
ö
÷
ø
ù
ú
û
ü
ý
þ
ÿ
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
—
¡
¢
£
¤
¥
¦
§
¨
©
ª
«
¬
­
®
¯
°
±
²
³
´
µ
¶
·
¸
¹
º
»
¼
½
¾
¿
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Ñ
Ò
Ó
Ô
Õ
Ö
×
Ø
Ù
Ú
Û
Ü
Ý
á
â
ã
ä
å
æ
ç
è
é
ê
ë
ì
í
î
ï
ð
ñ
ò
ó
ô
õ
ö
÷
ø
ù
ú
û
ü
ý
þ
ÿ
 
¡
¢
£
¤
¥
¦
§
¨
©
ª
«
¬
¬
®
¯
°
±
²
³
´
µ


¸
¹
º
»
¼
½
¾
¿
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Ñ
Ò
Ó
Ô
Õ
Ö
×
Ø
Ù
Ú
Û
Ü
Ý
á
â
ã
ä
å
æ
ç
è
é
ê
ë
ì
í
î
ï
ð
ñ
ò
ó
ô
õ
ö
÷
ø
ù
ú
û
ü
ý
þ
ÿ
 
dagger
double dagger
black spade suit
black club suit
black heart suit
overline (overscore)
leftward arrow
upward arrow
rightward arrow
downward arrow
trademark sign
em dash
inverted exclamation
cent sign
pound sterling
general currency sign
yen sign
broken vertical bar
section sign
umlaut
copyright
feminine ordinal
left angle quote
not sign
soft hyphen
registered trademark
macron accent
degree sign
plus or minus
super****** two
super****** three
acute accent
micro sign
paragraph sign
middle dot
cedilla
super****** one
masculine ordinal
right angle quote
one-fourth
one-half
three-fourths
inverted question mark
uppercase A, grave accent
uppercase A, acute accent
uppercase A, circumflex accent
uppercase A, tilde
uppercase A, umlaut
uppercase A, ring
uppercase AE
uppercase C, cedilla
uppercase E, grave accent
uppercase E, acute accent
uppercase E, circumflex accent
uppercase E, umlaut
uppercase I, grave accent
uppercase I, acute accent
uppercase I, circumflex accent
uppercase I, umlaut
uppercase Eth, Icelandic
uppercase N, tilde
uppercase O, grave accent
uppercase O, acute accent
uppercase O, circumflex accent
uppercase O, tilde
uppercase O, umlaut
multiplication sign
uppercase O, slash
uppercase U, grave accent
uppercase U, acute accent
uppercase U, circumflex accent
uppercase U, umlaut
uppercase Y, acute accent
lowercase a, acute accent
lowercase a, circumflex accent
lowercase a, tilde
lowercase a, umlaut
lowercase a, ring
lowercase ae
lowercase c, cedilla
lowercase e, grave accent
lowercase e, acute accent
lowercase e, circumflex accent
lowercase e, umlaut
lowercase i, grave accent
lowercase i, acute accent
lowercase i, circumflex accent
lowercase i, umlaut
lowercase eth, Icelandic
lowercase n, tilde
lowercase o, grave accent
lowercase o, acute accent
lowercase o, circumflex accent
lowercase o, tilde
lowercase o, umlaut
division sign
lowercase o, slash
lowercase u, grave accent
lowercase u, acute accent
lowercase u, circumflex accent
lowercase u, umlaut
lowercase y, acute accent
lowercase thorn, Icelandic
lowercase y, umlaut

 

Bugün 47 ziyaretçi (162 klik) kişi burdaydı!
Sola Kaydır

KODSİSTEMİ© 2008-2012 © www.kodsistemi.tr.gg tarafından düzenlenmiştir.

Aşağı doğru inen reklamı sola kaydırmak için reklamın altındaki butonu tıklayın reklam sola geçer. Soldayken yaptığınızda sağa geçer.

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=